دلی دارم خریدار محبت کز او گرم است بازار محبتلباسی بافتم بر قامت دل ز پود محنت و تار محبت
/ 0 نظر / 11 بازدید
دیگه دلواپس بودن واسم بسهدیگه بیهوده پیمودن واسم بسهزیادیم کرده پژمردنزیادیم کرده غم خوردنتوی بیداد تنهاییدرعین زندگی مردن
/ 0 نظر / 11 بازدید
چه یاران همه از شادی ما غمگینندباز شادیم که یاران ز غم ما شادند   ( قیصر امین پور )
/ 0 نظر / 13 بازدید
مرداد 90
12 پست