دیگر خیال هم ز تو یادی نمی کند

 

دیگر امید هم ز تو پیوند خود گسست

چون جلوه حباب در این بحر موج خیز
...
برقی زد و امید بلورین من شکست

/ 0 نظر / 18 بازدید