از تو بگذشتم و بگذاشتمت با دگران
رفتم از کوی تو لیکن عقب سرنگران

 

ما گذشتیم و گذشت آنچه تو با ما کردی
تو بمان و دگران وای به حال دگران
...
می روم تا که به صاحب نظری باز رسم
محرم ما نبود دیده کوته نظران

/ 0 نظر / 8 بازدید